choicecateringcbe@gmail.com

LUNCH MENU

THALAIVAZHAI ELAI SAPPADU

Sweet Kaju Water Melon, Mundiri Cake, Pista Roll, Kaju Kathile, Badham Cake, Badam Kathili, Badham Halwa, Carrot Mysurpa, Fruit Kesari, Rasamalai, Chocolate Rasagulla, Basundi, Sahithukra, Honey Dew, Kala Jamoon, Nagpur Jamoon, Gulab Jamoon, Mothi Pagu, Carrot Halwa, Beetroot Halwa, Pumpkin Halwa, Ashoka Halwa, Dry Fruits Halwa, Thenkai Oppittu, Parupu Oppittu
Mushroom Biriyani, Thakkali Biriyani, Veg Biriyani, Malli BIriyani, Pudina Biriyani, Karipala Biriyani
 • Cauliflower 65, Babycorn 65, Mushroom 65
 • Saadham (White Rice)
Parupu Ghee, Paasiparupu Kadaisal, Pachapayar Kadaisal, Kollu Payar
Sambar (Murugai, Avara, Mullangi, Kathiri, Small Onion)
 • Avial, Malabar Kootu Kari
 • Manathakkali Vathal Kuzhambu, Ennai Kathiri Puli Kuzhambu

THALAIVAZHAI ELAI SAPPADU

Senai Cutlet, Urulai Cutlet, Senai Chops, Urulai Chops, Urulai Kara Kari, Beans Parupu Usili, Carrot Beans Cabbage Porial
Pudalai Kootu, Poosani Kadalai Parupu Kootu, Chow Chow Kootu, Keerai Kootu, Vendai Karakudi Puli Pachadi, Urulai Isthu
 • Onion Raitha, Thayir Velari, Veg Raitha
 • Urulai Chips
Parupu Vadai, Keera Vadai Rasam, Mysore Milagu Rasam
Parupu Payasam, Godhumai, Rava, Semiya, Adai Prathaman, Spl Elanir Nungu Payasam, Palapazha Payasam
 • Curd
 • Appalam, Vadagam
 • Mango Pickle, Lemon Pickle, Garlic Pickle
 • Banana
 • Beeda and ice cream